Preview Mode Links will not work in preview mode

Brôta på!


Nov 16, 2022

När Kristian Wedel och Ina Lundström strosar längs med Strøget i Köpenhamn, rör sig över Sergels Torg i Stockholm eller står vid Astronomiska uret i Prag är det för dem solklart att de befinner sig mitt i städernas medelpunkt. Men vad är egentligen Göteborgs motsvarighet? Och vilka egenskaper måste en stads medelpunkt ha?

Följ med Ina Lundström och Kristian Wedel i nya säsongen när de försöker redan ut vad som faktiskt är Göteborgs medelpunkt.