Preview Mode Links will not work in preview mode

Brôta på!


Nov 30, 2022

Kristian och Ina pekade i förra avsnittet ut ett stort problem i skildringarna av Göteborg: Göteborgarna saknas! Därför ägnar vi ny ett helt avsnitt till just göteborgarna.

För visst kan stadens invånare hjälpa oss att nå fram till stadens mittpunkt. Ina och Kristian pratar om Göteborgs profiler: Sonja Hedenbratt, Kent Andersson, Glenn Hysén, Thomas Von Brömmsen och många många fler.

De pratar också om den historiska bilden av göteborgarna och skjuter ner ner den klassiska bilden av en skäggig man inom varvsindustrin.