Preview Mode Links will not work in preview mode

Brôta på!


Dec 7, 2022

Har det funnits ett café i Mahlmska valen? Snodde någon en pingvin från Slottskogen? Och var Kal verkligen en underdog?

Med hjälp av myter och skrönor navigerar sig Ina och Kristian vidare i resan till Göteborgs medelpunkt. I veckans avsnitt kan de till och med ha lyckats att hitta det mest ikoniska göteborgs-ögonblicket i historien.