Preview Mode Links will not work in preview mode

Brôta på!


Dec 3, 2020

Ordet ”svartklubb” för tankarna till nutidens alternativa klubbscen, men krögare som letat vägar runt alkohollagstiftningen har funnits i åtminstone ett par hundra år. I Majorna duggade krogarna tätt, och lönnkrogarna kanske ännu tätare.
Ina Lundström och Kristian Wedel dammsuger historien på dem som gjort det till en sport att ordna halvt eller helt olagliga festmöjligheter.